9/12 2023

Společenský večer pro neziskový sektor 2023

Pomáhat je radost. Radost je tanec. Takto to vypadalo na ADRA Plesu 2023.